codingo logo

Met genoegen delen wij je mee dat Interforce Webdevelopment B.V. en Brulee B.V. vanaf 1 januari 2023 samen verder gaan onder de naam Drife B.V.
Deze fusie heeft geen betrekking op Interforce Networks B.V., dat gewoon de vertrouwde IT partner blijft.

De afgelopen jaren stonden voor onze organisaties in het teken van groei en ontwikkeling. Deze groei hebben wij mede dankzij de prettige samenwerking met jouw organisatie kunnen realiseren. Hier zijn wij je dan ook erg dankbaar voor.

Onze missie voor de komende jaren is om een specialist in online branding & marketing en development te zijn, dat als één snel en wendbaar team met plezier samenwerkt met partners op basis van eigen kracht.

Om deze missie te realiseren en de verdere dienstverlening te optimaliseren zijn wij ervan overtuigd dat wij dit het beste kunnen bereiken door onze diensten te verlenen vanuit één entiteit; Drife B.V.
Van deze fusie zul je als leverancier weinig merken, ons adres en jouw contactpersoon blijft gelijk. Wij vertrouwen erop je voldoende van dienst te zijn geweest door u te informeren over deze ontwikkelingen en willen je vragen om de bedrijfsgegevens aan te passen.

Voor vragen en verdere informatie verwijs ik je naar jouw contactpersoon. Wij zien uit naar een verdere prettige samenwerking tussen jou en Drife B.V.

Met vriendelijke groet,

Robert Kuijf, Mark Brand, Joost Bollaart

Drife is de specialist voor bedrijven met online ambitie, die zich door middel van een spot-on identity zowel online als offline willen positioneren. Drife stelt zichzelf tot doel om deze expeditie voor haar klanten te leiden. Drife heeft een online focus, waarbij design (branding, content creatie, dtp), development (website, webshop, applicaties), online marketing (social-media beheer, seo & sea, e-mailmarketing) en online services (hosting, domeinnamen, SSL) complementair aan elkaar zijn.